การตั้งค่าและใช้งาน Fibonacci Retracement (MT 4)

by admin
0 comment

การตั้งค่าให้ไปที่ Insert > Fibonacci > Retracement แล้วทำการลากเส้นขึ้นหรือลงบนกราฟ จากนั้นจะปากฎตัวเลขที่เป็นสัดส่วนเกิดขึ้นบนกราฟ ตามตัวอย่าง (เป็นตัวเลขแสดงสัดส่วนเท่านั้น ยังไม่มีตัวเลขแสดงราคาประกอบ)

เมื่อเลือกเครื่องมือ Retracement ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นไปหาจุดปลายทาง จะลากจากล่างไปบน หรือ บนไปล่างก็ไม่ผิดเรา เพราะในมุมมองของการพักตัวของราคานั้นเราสามารถมองย้อนเป็นส่วนกลับกันได้

 

 

 

การตั้งค่าตัวเลขสัดส่วน และ การปรับสีเส้นของ Fibonacci สามารถปรับได้โดยคลิกขวาที่เส้น แล้วดับเบิ้ลคลิกให้เป็นจุดไข่ปลาแล้วคลิกขวา แล้วเลือก Fibo Properties ซึ่งจะประกอบด้วยแถบ Common , Fibo Level, Parameters , Visualization

 

คลิกที่ Fibo Levels แล้วเติม =%$ ลงท้ายตัวเลขที่ช่อง Descriptions ทุกตัว แล้วคลิกตกลง Fibonacci Retracement ก็จะแสดงสัดส่วนที่เป็นราคาประกอบ ดังภาพตัวอย่าง

 

ปกติเราจะไม่เห็นราคาท้ายตัวเลขสัดส่วนแต่เมื่อเราเติม =%$เข้าไป บริเวณเลขสัดส่วนจะแสดงราคาบริเวณนั้นด้วย

 

You may also like

Leave a Comment