วิธีการใช้งาน Fibonacci

by admin
0 comment

กรณีเทรนขาขึ้น (Up Trend)

เมื่อราคาเคลื่อนที่มาจากตำแหน่ง A ไปหาตำแหน่ง B เราเรียกว่า แนวโน้ม (Trend)  จากนั้นให้เราวัดโซนปรับฐาน (Retracement) จากระยะ A ถึง B  จะได้ตำแหน่งตั้งแต่ 38.2 – 61.8%  ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจากตัวอย่างกราฟได้หยุดที่ 61.8% และกลับตัวพุ่งขึ้นทะลุเลย 100% ที่เราได้ลากเส้น Fibo Retracement ตั้งแต่แรก เราเรียกตำแหน่งนั้นว่า      โซนปรับฐาน  (Zone Retracement)

 

กรณีเทรนขาลง (Down Trend)

เมื่อราคาเคลื่อนที่มาจากตำแหน่ง A ไปหาตำแหน่ง B เราเรียกว่า แนวโน้ม (Trend)  จากนั้นให้เราวัดโซนปรับฐาน (Retracement) จากระยะ A ถึง B  จะได้ตำแหน่งตั้งแต่ 38.2 – 61.8%  ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจากตัวอย่างกราฟได้หยุดที่ 61.8% และกลับตัวดิ่งลงทะลุเลย 100% ที่เราได้ลากเส้น Fibo Retracement ตั้งแต่แรก เราเรียกตำแหน่งนั้นว่า      โซนปรับฐาน  (Zone Retracement)

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Fibonacci Retracement

 

จากภาพ  นี่คือกราฟ EUR/USD ในเทรนขาลง

เมื่อใช้ Fibonacci Retracement วัด Swing HighàSwing Low ตามภาพ เราก็จะได้โซน ปรับฐานของราคานั่นก็คือ 38.2%-61.8%   จากในภาพ เมื่อราคาได้ถึงโซนพักตัวที่ 50% ก็เกิดแท่งเทียน Bearish Engulfing ซึ่งก็เป็นอีกสัญญาน Confirm ว่าราคาที่กำลังดำเนินอยู่จาก Swing ขาขึ้นสั้นๆ กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลง ซึ่งก็เป็นจริง ซึ่งจากภาพถ้าสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า ณ บริเวณนี้ถือว่าเป็นโซนที่มีแนวต้านพอดีกับแนว Fibonacci Retracement 50% อีกด้วย

ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Fibonacci Retracement

จากภาพ  นี่คือกราฟ AUD/USD ในเทรนขาขึ้น

เมื่อใช้ Fibonacci Retracement วัด Swing LowàSwing High ตามภาพ เราก็จะได้โซน ปรับฐานของราคานั่นก็คือ 23.6%-38.2%   จากในภาพ เมื่อราคาได้ถึงโซนพักตัวที่ 38.2% ก็เกิดแท่งเทียน Bullish Hammer ปิดบนเส้น 38.2% พอดี ซึ่งก็เป็นอีกสัญญาน Confirm ว่าราคาที่กำลังดำเนินอยู่จาก Swing ขาลงสั้นๆ กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้น ซึ่งก็เป็นจริง ซึ่งจากภาพถ้าสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า ณ บริเวณนี้ถือว่าเป็นโซนที่มีแนวรับและต้านพอดีกับแนว Fibonacci Retracement 38.2% อีกด้วย

 

ตัวอย่างกราฟ Fibonacci Retracement  กรณีราคา กลับมาที่เดิม

 

 

จากภาพ นี่คือกราฟ GBP/USD ในเทรนขาลง

นี่คือตัวอย่างที่ Fibonacci ก็ไม่สามารถ เป็นเครื่องมือ รับราคาที่พุ่งมาหาโซนพักตัวได้ จากภาพ เมื่อใช้ Fibonacci Retracement วัด Swing High –> Swing Low โดยปกติแล้ว โซนปรับฐานหรือพักตัวจะอยู่ที่ 38.2-61.8%  แต่ภาพนี้ราคาพุ่งขึ้นไปถึง 76.4 แล้วค่อยๆลดระดับลงมาหลายครั้งแต่ไม่สามารถลงได้แล้วได้ทะลุ High ที่เคยตกลงมา  กรณีนี้ โดยทฤษฏีแล้วเราต้องเล่น Sell แต่เมื่อราคาทะลุ 76.4 หรือ 78.6 ก็ควร Cut Loss

You may also like

Leave a Comment