60% ของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเรืองของจิตใจ
สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องของ จิตวิทยาการเทรด
– ราคา และอารมณ์
– Mind trap
– การตัดสินใจที่ชาญฉลาด
– การรับมือกับความผันผวน
– ปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดกับเทรดเดอร์
– สมาธิและการควบคุมอารมณ์
-in the zone
– 7 วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

You may also like

Leave a Comment