Tweezers

by admin
0 comment

Tweezers

 

 

เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2 แท่งที่มีจุดสูงสุด (High) และจุดต่ำสุดของแท่งเทียน (Low) เท่ากัน

ในตลาดขาขึ้นผู้เทรดมองเพียงแค่การเท่ากันระหว่าง High ของทั้ง 2 แท่งซึ่งเราจะเรียก Tweezers ในตลาดขาขึ้นว่า “Tweezers Tops”

ในตลาดขาลงผู้เทรดมองเพียง Low ของทั้งสองแท่งให้เท่ากันเรียกว่า “Tweezers Bottoms”

Tweezers สามารถเทียบได้จากทั้ง ไส้ของแท่งเทียน (Shadow) หรือ Body ของแท่งเทียน หรือ จาก โดจิ ก็ได้ ถึงแม้ว่ารูปแบบนี้จะไม่แสดงการกลับตัวชัดเจนเหมือนรูปแบบอื่น ๆ

แต่หากแท่งที่อยู่ถัดจากแท่ง Tweezers สามารถเปลี่ยนเทรนได้ Tweezers แท่งนั้นจะกลายเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงทันทีและหากมีแรงที่วกกลับทาทดสอบแนวของ

Tweezers ผู้เทรดก็สามารถใช้แท่ง Tweezers ดูแนวรับแนวต้านได้ไม่แพ้รูปแบบอื่น ๆ เลย ดังนั้น Tweezers จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนแท่งเทียนที่บอกถึงการพักชั่วคราวของเทรน

มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัว

 

สรุปวิธีการสังเกต Tweezers

1. ถ้าเป็น Tweezers Tops จุดสูงสุดของแท่งเทียน (High) จะต้องเท่ากัน

2. ถ้าเป็น Tweezers Bottoms จุดต่ำสุดของแท่งเทียน (Low) จะต้องเท่ากัน

3. ตำแหน่งที่เป็นจุด Tweezers ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น ไส้ของแท่งเทียน (Shadow) เท่านั้น มันสามารถเป็น Body ของแท่งเทียนหรือเป็นแท่ง Doji ก็ได้ครับ

 


Credit : thaiforexschool.com

You may also like

Leave a Comment