โดยส่วนมากแล้วรูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนมักจะเป็นรูปแบบคู่หรือ Double Candlesticks ซึ่งเกิดจากการอ่านแท่งเทียนเดี่ยว 2 แท่ง Engulfing Pattern

เป็นแท่งเทียนรูปแบบคู่ของการกลับตัวของกราฟแท่งเทียนแบบแรกที่ผมจะกล่าวถึง Engulfing Pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบหลักของ Reversal Patterns (รูปแบบการกลับตัวของกราฟแท่งเทียน)

ประเภทคู๋ซึ่งรูปแบบนี้จะวัดเอาจาก real body ของทั้งสองแท่งที่แสดงทิศทางของราคาหรือเทรนที่ตรงกันข้าม

ภาพนี้เป็นภาพของ Bullish Engulfing Pattern ก่อนหน้าที่รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นตลาดเป็นแนวโน้มขาลงหรือ downtrend มาก่อนจากนั้นก็มีแท่งเทียนขาขึ้นที่สามารถ “กลืนกิน” (engulf)

แท่งเทียนขาลงสีดำก่อนหน้าได้สำเร็จ แท่งเทียนรูปนี้บอกกับเราว่าแรงของขาขึ้นสามารถเอาชนะแรงของขาลงได้แล้ว หรือ แรงของขาขึ้นเริ่มที่จะมีอิทธิพลเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้ว ส่วนรูปด้านล่าง เ

ป็น Bearish Engulfing Pattern ก่อนหน้าที่รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือ uptrend มาก่อนจากนั้นก็มีแท่งเทียนขาลงที่สามารถ “กลืนกิน” (engulf) แท่งเทียนขาขึ้นสีขาวก่อนหน้าได้สำเร็จ

แท่งเทียนรูปนี้บอกกับเราว่าแรงของขาลงสามารถเอาชนะแรงของขาขึ้นได้แล้ว หรือ แรงของขาลงเริ่มที่จะมีอิทธิพลเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้ว

ลักษณะสำคัญที่ใช้พิจารณาว่าแท่งเทียนอันไหนคือ Engulfing Pattern มี 3 ประการได้แก่

1.) เทรนก่อนหน้าที่จะเกิด Engulfing Pattern จะต้องเป็นเทรนที่ชัดเจนเช่นเป็น uptrend หรือ downtrend ที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นสวิงเล็ก ๆ ก็ตามจะต้องเป็นสวิงที่เป็นเทรนด้วยเช่นกัน

2.) แท่งที่ทำการกลืนกินหรือ engulf แท่งแรกจะต้องกลืนกิน Real Body ของแท่งแรกให้หมด (ตั้งแต่ open price – close price โดยไม่จำเป็นว่าต้องกลืนกิน shadow)

3.) สีของแท่งเทียนแท่งที่ 2 (แท่ง engulf) จะต้องเป็นสีตรงกันข้ามกับสีของ real body ของแท่งแรก (ยกเว้นว่าแท่งเทียนแท่งแรกเป็นรูปแบบ Spinning Top หรือ Doji หรือแท่งเทียนที่มีขนาดเล็ก เพราะสีของแท่งเทียนรูปแบบเหล่านี้ไม่มี

ความสำคัญประการใด ดังนั้นหากเป็น downtrend มาก่อน แท่งเทียนที่เป็น spinning top สีขาวสามารถถูกกลืนกินโดยแท่งเทียนขาขึ้นสีขาวได้ หากเป็น uptrend มาก่อน แท่งเทียนที่เป็น spinning top สีดำสามารถถูกกลืนกินโดยแท่ง

เทียนขาลงสีดำได้เช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะส่งผลทำให้ Engulfing Pattern มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวที่มีนัยสำคัญได้หาก……

1.) แท่งเทียนแท่งแรกที่ถูกกลืนกินมี body ที่มีขนาดเล็กและแท่งเทียนที่กลืนกินมี real body ที่ยาวนั่นสะท้อนให้เห็นถึงแรงที่หมดอย่างรวดเร็วของเทรนเก่าและแสดงให้เห็นถึงแรงมหาศาลที่เข้ามาของเทรนใหม่

2.) Engulfing Pattern ปรากฎขึ้นหลังจากมีแท่ง Strong Move เช่น Marubozu เป็นการยืนยันว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเกิดการกลับตัวขึ้นจริง ๆ

3.) มีแท่งเทียนที่เป็นแท่ง Engulfing Pattern สามารถกลืนกิน Real Body ได้มากกว่า 1 แท่งขึ้นไป

Engulfing Pattern ก็เหมือนสัญญาณกลับตัวอื่น ๆ คือ มันบอกแค่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนเทรนแต่เทรนอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ Engulfing Pattern เองก็เป็นสัญญาณเตือนเหมือน

Hammer หรือ Hanging Man เช่นกัน  ใจความสำคัญของรูปแบบนี้ที่เราควรจำก็มี

– Engulfing Pattern จะเกิดหลังจากที่กราฟเป็นเทรนเท่านั้นหากเป็น downtrend ก็จะเกิด bullish engulfing pattern หากเป็น uptrend ก็จะเกิด bearish engulfing pattern

หากเจอ engulfing pattern ที่ขัดกับกฎข้อนี้ไม่ถือว่าเป็น engulfing pattern

– Engulfing Pattern มีความสัมพันธ์กับเรื่องการสร้าง Higher High หรือ Lower Low ของกราฟ เมื่อใดที่กราฟหยุดสร้าง Higher High หรือ Lower Low แล้วเกิดเป็น Engulfing Pattern ขึ้น

เมื่อนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าตลาดจะลับตัว

– Engulfing Pattern สามารถเกิดหลังจากกราฟเป็น Spinning Top ได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจสีของแท่งเทียนของแท่ง Spinning Top ขอเพียงไม่ขัดกฎเรื่อง Uptrend หรือ Downtrend ก็พอ

ตัวอย่างของ Engulfing Pattern

นี่เป็นรูปตัวอย่างของ Engulfing Pattern ที่ผมนำมาจากกราฟ EUR/USD Time flame 15M ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ในรูปนี้มีทั้ง Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing

ในส่วนของ Bearish Engulfing นั้นเมื่อราคาไม่สามารถสร้าง New High ได้ (Shooting Star Pattern) ราคาได้ปรับตัวกลับมาที่เดิม หลังจากนั้นราคาก็พยายามจะลงแต่ยังมีแรงซื้อมาดันขึ้นไป

จนกระทั่งเกิด Bearish Engulfing เกิดขึ้น ในรูปจะเห็นได้ว่า body ของแท่งสีแดงสามารถกลืนกิน body ของแท่งแรกได้ นอกจากนั้นหากดูที่จุดเปิดของแท่งสีแดงจะเห็นว่าจุดเปิดได้อยู่ต่ำกว่าจุดปิดของแท่งแรก

ยิ่งเป็นการยืนยันว่าตลาดขาลงมีกำลังขายมาก

มาดู Bullish Engulfing กันบ้าง ในรูปหลังจากที่ตลาดวิ่งขึ้นมาทั้งวัน สักเกตว่าก่อนจะเกิด bullish Engulfing ของผมราคาได้ทำการพักตัวซึ่งการพักตัวหรือปรับฐานนั้นถือว่ากราฟไม่ใช่ตลาดขาขึ้น

Bullish Engulfing ในรูปนี้จึงไม่ผิดกฎแต่อย่างใด มากกว่านั้นมันยังกลายเป็นสัญญาณยืนยันการไปต่อในทิศทางเดิมของราคาอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 2 ยังคงอยู่ที่ EUR/USD อยู่นะครับ ในจังหวะแรกพอกราฟเป็น downtrend ลงมาพอมี Bullish Engulfing ในรูปที่วงไว้ ราคาก็เปลี่ยนทางไปเป็น Uptrend ทันที

แต่ที่น่าสนใจสำหรับรูปนี้อยู่ที่ Bearish Engulfing จำกฎเรื่อง New High New low ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ Engulfing ได้ไหมครับรูปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครั้งแรกราคาขึ้นไปเทส high แล้วกลับลงมาทำ Shooting Star

นี่เป็นสัญญาณเตือนอยู่ครับว่าราคาอาจจะทำการเปลี่ยนทางเร็ว ๆ นี้ระวังตัวเอาไว้ จากนั้นราคาก็ปรับตัวลงแล้วแล้วก็กลับไปเทสแนวเดิมตามสูตรครับ สังเกตเส้นที่ผมลากไว้ครับจะเห็นได้ว่าราคาไม่สามารถทะลุหางหรือไส้ของ Shooting Star ขึ้นไป

ได้และก็ได้ทำ Bearish Engulfing ลงมาซึ่งจังหวะนี้ถือว่าราคายังไม่ได้สร้าง New High ครับเข้าตามกฎทุกอย่างเลย ราคาก็เป็น uptrend มาก่อนที่จะเกิด Bearish Engulfing ด้วย

รูปนี้เป็นรูปส่งท้ายสำหรับตัวอย่างของ Engulfing Pattern รูปนี้ผมยกตัวอย่างมาจาก XAU/USD Time Flame 1H หรือ “ทอง” ที่ใคร ๆ ก็ชอบขุด”ทอง” ฮ่า ๆ

ผมว่ารูปนี้เกิด Engulfing Pattern ตั้ง 4 ที่ไม่พอยังเกิดซะครบทุกตัวอย่างเลย เป็นยังไงเราไปไล่ดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ Engulfing 1 เป็น Bearish Engulfing

หลังจากเกิด Uptrend เป็นเทรนที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้ พอเกิด Bearish Engulfing ปุ๊ปราคาก็ปรับตัวลงเลยทันที แล้วก็ลงยาวไปเลยครับ จนกระทั่งเจอ Bullish Engulfing 2

ก่อนหน้าที่จะเกิด Engulfing 2 นั้นราคาได้ทำ downtrend ถึงแม้จะเป็นสวิงเล็ก ๆ ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะมันเป็นสวิง downtrend ไม่ขัดกับกฎของ Bullish Engulfing ครับ

แล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไปติดที่แนวต้านของ Bearish Engulfing 3 ตรงแนวต้านของ Bearish Engulfing 3 นั้นใช้กฎเหมือนรูปก่อนหน้านี้คือราคาเป็น uptrend มาก่อน

จากนั้นตอนที่ติดแนวต้านราคาไม่สามารถทำ higher high ได้และเกิดเป็น bearish engulfing นับว่าสมบูรณ์ครับ จากนั้นราคาก็ปรับตัวลงไปแล้วดีดขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจะทำ sideway

แล้วก็มาเจอกับ Bullish Engulfing 4 ตรง sideway ก่อนจะถึง engulfing 4 ผมมองเป็น downtrend ไปเลยเพราะยังไงมันก็วิ่งคนละเทรนกับ uptrend ของก่อนหน้า sideway

อยู่แล้วซึ่งถือว่าเข้ากฎของ engulfing ครับ จากนั้นเมื่อเกิด Bullish Engulfing 4 ขึ้นราคาก็ปรับตัวขึ้นตามสัญญาณทันที

Credit : thaiforexschol.com

You may also like

Leave a Comment