Harami Pattern

by admin
0 comment

Harami Pattern

Harami Pattern เป็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนประเภทคู่ สัญญาณที่เกิดจาก Harami จะมีน้ำหนักน้อยกว่ารูปแบบอื่น ๆ เช่น Engulfing Pattern หรือ Peircing Pattern

อย่างไรก็ตาม Harami ก็ยังถือว่าเป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่เชื่อถือได้อีกรูปแบบหนึ่ง Harami Pattern ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง โดยแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่และ

ในแท่งถัดมาจะเป็นแท่งเทียนขนาดเล็ก (Spinning Top) ที่มี Body ของแท่งอยู่ในระยะของ Body ของแท่งเทียนก่อนหน้า คำว่า Harami ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “คนท้อง”

แท่งเทียนแท่งใหญ่ ๆ ด้านหน้าเปรียบเสมือน “แม่” และแท่งเทียนแท่งเล็กที่อยู่ถัดมาก็เปรียบเสมือน “ลูก” นั่นเอง สีของแท่งเทียนที่เป็นแท่งลูก (Spinning Top) ไม่มีความสำคัญใด ๆ

รูปแบบของ Harami Pattern มีความคล้ายคลึงกับ Inside Bar ของทางฝั่งตะวันตก แต่ Harami จะเน้นที่ตัว Body ว่าจะต้องอยู่ในระยะของ Boay ของแท่งก่อนหน้าเท่านั้น ไส้หรือหางของแท่ง Harami

สามารถเลยระยะ Body ของแท่งก่อนหน้าได้ ในขณะที่รูปแบบ Inside Bar ทั้ง High และ Low ของแท่ง Inside Bar จะต้องอยู่ในระยะของแท่งเทียนแท่งก่อนหน้าทั้งหมด

ถึงแม้ว่ารูปแบบของ Harami จะไม่มีนัยสำคัญเหมือนรูปแบบกลับตัวอื่น ๆ อย่าง Engulfing หรือ Hammer แต่มันก็สามารถบอกถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะพักตัวหรือกลับตัวเช่นเดียวกันรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หาก Harami ไปเกิดบนแนวจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของวันหรือเกิดบริเวณแนวรับแนวต้านสำคัญก็จะสามารถใช้เป็นสัญญาณกลับตัวได้เช่นกันครับ

หากแท่ง ”ลูก” เป็นแท่ง โดจิ รูปแบบ Harami จะมีชื่อเรียกว่า Harami Cross รูปแบบนี้จะมีนัยมากกว่า Harami ธรรมดาเพราะโดยปกติแล้ว โดจิ ก็บอกผู้เทรดว่าตลาดกำลังอยู่ในจุดที่ยังไม่เลือกเทรนชัดเจน

ยิ่งการเกิดเป็น Harami Cross จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับโดจิเข้าไปอีก

รูปแบบ Harami แสดงให้ผู้เทรดได้เห็นถึง แรงที่ขาดหายไปของเทรนนั้น ๆ หาก Harami เกิดในตลาดขาขึ้น แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น แสดงว่านักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจต่อตลาดขาขึ้นแล้ว

ในตลาดขาลงความหมายก็เช่นกันครับ ผู้เทรดสามารถใช้แท่ง Harami เป็นสัญญาณในการเข้าได้ หากแท่งที่เกิดถัดจากแท่ง Harami สามารถปิดแท่งได้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าแท่ง Harami ไปแล้ว

ตัวอย่างของรูปแบบ Harami

จากรูปนี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบ Harami เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อยมาก ทุกครั้งเวลาที่เกิด Harami ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำให้ราคาเปลี่ยนเทรนได้

แต่อย่างน้อยมันก็สามารถบอกผู้เทรดได้ว่าเมื่อเกิด Harami ขึ้นมา มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะหยุดจากความเป็นเทรนเดิมแล้วพักเพื่อเอาแรงแล้วไปต่อในทิศทางเดิม

หรือจะพักเพื่อเปลี่ยนเทรน

เมื่อ Harami เกิดในตำแหน่งที่เป็นสวิงสูงสุดในวันนั้น ๆ มันสามารถกลายเป็นสัญญาณกลับตัวที่น่าเชื่อถือได้ไม่แพ้กับรูปแบบการกลับตัวแบบอื่นเลย

รูปนี้เป็นอย่างอย่างที่ดีว่าบางครั้ง Harami ก็สามารถเปลี่ยนเทรนได้ สังเกตว่าเมื่อเกิด Harami ในวันก่อน พอถึงวันใหม่ราคาก็ปรับตัวเป็นเทรนขึ้นไปเลย

สรุปคือ Harami เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบการกลับตัวของราคาที่เชื่อถือได้ ถึงแม้ว่ามันจะมีนัยสำคัญน้อยกว่ารูปแบบกลับตัวแบบอื่น ๆ แต่หากมันเกิดในบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญแล้ว มันก็สามารถให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ไม่แพ้รูปแบบอื่น ๆ เลยทีเดียว ทุกครั้งที่เกิด Harami ให้คิดว่า อย่างน้อย ราคาก็น่าจะพักตัวแถว ๆ นี้ละ จากนั้นก็ให้ราดูพฤติกรรมราคาที่กลับมาทดสอบแนวรับแนวต้านของแท่ง Harami ดูว่าราคาจะกลับตัวได้จริง ๆ หรือไม่ครับ

Credit: thaiforexschool.com

You may also like

Leave a Comment