Dark Cloud VS Piercing Pattern

by admin
0 comment

Dark-Cloud Cover

Dark-Cloud Cover เป็นแท่งเทียนกลับตัวประเภทคู่ ผู้เทรดสามารถพบเห็น Dark-Cloud Cover ได้ในเทรนขาขึ้น ลักษณะของ Dark-Cloud Cover คือ แท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นมาก่อน จากนั้นราคาเปิดในแท่งถัดไปจะสามารถเปิดได้สูงกว่าจุดสูงสุด (High) ของแท่งก่อนหน้า แต่ตอนที่จะปิดแท่ง แท่งที่เป็น Dark-Cloud Cover จะปิดตัวเองใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งเทียนขาขึ้นก่อนหน้า ยิ่งแท่งที่เป็น  Dark-Cloud Cover สามารถปิดได้ใกล้กับจุดเปิดของแท่งเทียนขาขึ้นก่อนหน้ามากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ที่รูปแบบนี้จะเป็นจริงและการกลับตัวของราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เป็นที่ถกเถียงกันสำหรับ Dark-Cloud Cover ว่าต้องรอให้ราคาปิดได้ต่ำกว่า 50% ของแท่งก่อนหน้าหรือไม่ ส่วนตัวแล้ว ถ้าแท่ง Dark-Cloud Cover ปิดได้ไม่ต่ำกว่า 50% ผู้เทรดก็ควรจะรอสัญญาณยืนยันจากแท่งเทียนขาลงอีกแท่งหนึ่งก็ได้ครับทำไมเมื่อเกิด Dark Cloud Cover แล้วราคาจึงลง? คำตอบของคำถามนี้แสดงออกผ่านรูปแบบแท่งเทียนอยู่แล้วครับ ในตอนแรกราคาเป็นตลาดขาขึ้นขึ้นมาก่อน ทันทีที่แท่งใหม่เปิดเหนือจุดสูงสุดของแท่งก่อนหน้า  นั่นแปลว่านักลงทุนมั่นใจมากว่าราคาจะขึ้นต่อ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น กลายเป็นว่าบริเวณนั้นมีผู้ขายรออยู่แล้วดันราคาให้กลับลงมาปิดใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งก่อนหน้า

หัวข้อต่อไปนี้คือปัจจัยที่ที่ทำให้ผู้เทรดสามารถระบุลักษณะของ Dark Cloud Cover ได้

  1. ยิ่งแท่ง Dark Cloud Cover ปิดแท่งใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งขาขึ้นก่อนหน้าได้มากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะเปลี่ยนทางก็มีสูงมากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าแท่งที่เป็นขาลงสามารถปิดได้ต่ำกว่าจุดเปิดของแท่งขาขึ้นก่อนหน้า จะกลายเป็นรูปแบบ Bearish Engulfing ทันที
  2. หากแท่งที่เป็น Dark Cloud Cover เปิดเหนือกว่าแนวรับแนวต้านที่สำคัญ แล้วสามารถปิดแท่งเป็น Dark Cloud Cover ได้ จะยิ่งเป็นการยืนยันที่ดีว่าราคามีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับตัว
  3. หากผู้เทรดพบเห็น Dark Cloud Cover ที่ไม่สามารถปิดต่ำกว่า 50% ของแท่งก่อนหน้าได้ ถึงแม้จะไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนแต่อย่างน้อย มันก็ส่งสัญญาณที่เป็นด้านตรงข้ามกับขาขึ้นออกมา Dark Cloud Cover ที่ไม่สามารถปิดได้ต่ำกว่า 50% ของแท่งสามารถบอกผู้เทรดได้ถึงสัญญาณที่ล้มเหลวของความพยายามของเทรนขาขึ้นได้

ตัวอย่างของ Dark Cloud Cover

Piercing Pattern

  1. Piercing Pattern เป็นรูปแบบตรงกันข้ามกับ Dark-Cloud Cover มีลักษณะของแท่งเทียนและกฎการดูเหมือนกันทุกประการต่างกันเพียงแค่เทรนที่เกิด หากเป็น Dark-Cloud Cover
  2. จะเกิดในตลาดขาขึ้นและเป็นรูปแบบการกลับตัวจากเทรนขึ้นสู่เทรนลงแต่ Piercing Pattern จะเกิดในตลาดขาลงและรูปแบบการกลับตัวจากเทรนลงสู่เทรนขึ้น Piercing Pattern ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
  3. แท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนขาลงสีดำลงมาก่อน แล้วแท่งถัดไปจะมีจุดเปิดของแท่งที่ต่ำกว่า Low ของแท่งก่อนหน้าแต่ตอนจะปิดแท่งราคาสามารถดันตัวเองกลับมาปิดใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งขาลงก่อนหน้าหรือเกิน 50% ของแท่งขาลงก่อนหน้าได้สำเร็จ

วิธีการอ่านแท่ง Piercing Pattern ก็เหมือนกับ Dark-Cloud Cover ยิ่งแท่ง Piercing Pattern สามารถปิดได้ใกล้กับจุดเปิดของแท่งขาลงก่อนหน้าได้ใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อเทรนขาขึ้นเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม หากแท่งที่อยู่ถัดจากแท่ง Piercing Pattern สามารถปิดได้ต่ำกว่าจุดต่พสุดของแท่ง Piercing Pattern ได้ ผู้เทรดจะต้องสันนิษฐานว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นไม่น่าจะประสบความสำเร็จ และราคาก็กำลังจะกลับตัวเป็นเทรนลงเหมือนเดิม

หัวข้อต่อไปนี้คือปัจจัยที่ที่ทำให้ผู้เทรดสามารถระบุลักษณะของ Piercing Pattern ได้

  1. ยิ่งแท่ง Piercing Pattern ปิดแท่งใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งขาลงก่อนหน้าได้มากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะเปลี่ยนทางก็มีสูงมากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าแท่งที่เป็นขาขึ้นสามารถปิดได้สูงกว่าจุดเปิดของแท่งขาลงก่อนหน้า จะกลายเป็นรูปแบบ Bullish Engulfing ทันที
  2. หากแท่งที่เป็น Piercing Pattern เปิดต่ำกว่าแนวรับแนวต้านที่สำคัญ แล้วสามารถปิดแท่งเป็น Piercing Pattern ได้ จะยิ่งเป็นการยืนยันที่ดีว่าราคามีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับตัว
  3. หากผู้เทรดพบเห็น Piercing Pattern  ที่ไม่สามารถปิดสูงกว่า 50% ของแท่งก่อนหน้าได้ ถึงแม้จะไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนแต่อย่างน้อย มันก็ส่งสัญญาณที่เป็นด้านตรงข้ามกับขาลงออกมา Piercing Pattern ที่ไม่สามารถปิดได้สูงกว่า 50% ของแท่งสามารถบอกผู้เทรดได้ถึงสัญญาณที่ล้มเหลวของความพยายามของเทรนขาลงได้

สำหรับ Piercing Pattern การที่ราคาสามารถปิดได้สูงกว่า 50% ของแท่งขาลงก่อนหน้าจะมีความหมายมาก ราคาจำเป็นจะต้องปิดให้สูงกว่า 50% ให้ได้ เพราะถ้าทำไม่ได้ แท่งเทียนที่เกิดขึ้นแม้จะมีลักษณะเป็นของแท่งเทียนขาขึ้นแต่ผู้เทรดควรจะมองว่ามันเป็นแท่งเทียนขาลงหรือไม่ก็ต้องรอให้เกิดสัญญาณยืนยันจากขาขึ้นอีก 1 แท่ง เหตุผลที่ต้องมองเป็นของแท่งเทียนขาลงเพราะ Piercing Pattern มีจุดเปิดที่ต่ำกว่า Low ของแท่งก่อนหน้าอยู่แล้ว การที่มันไม่สามารถปิดได้สูงกว่า 50% ก็ย่อมแปลว่าแรงขาขึ้นนั้นไม่มีแรงเลย

ตัวอย่างของ Piercing Pattern

Credit : thaiforexschool.com

You may also like

Leave a Comment