Reverse Candle Stick IIIl

by admin
0 comment

Hammer และ Hanging Man

รูปแบบ hammer และ hanging man สำหรับผู้อ่านอาจจะสับสนอยู่บ้างระหว่าง open price กับ close price ของ

hammer และ hanging man ซึ่งมันอยู่ใกล้ ๆ กันไหนจะ ของแท่งยืนยันอีกอาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้

ผมจึงได้สรุปใจความสำคัญบางส่วนมาให้ครับ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Hanging Man

– มีจุดเปิด (open price) ที่สูงกว่าจุดปิด (close price)
– มีหางหรือไส้ (lower shadow) ที่ยาวเป็น 2/3 ของแท่ง
– เกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend)

– การยืนยันรูปแบบ hanging man คือแท่งเทียนที่เปิดถัดจากแท่ง hanging man ได้ต้องมี open price ที่ต่ำกว่า close price ของแท่ง hanging man

– การยืนยันอีกอย่างของรูปแบบ hanging man คือ close price ของแท่งที่ถัดจากแท่ง hanging man จะต้องปิดต่ำกว่า close price ของแท่ง hanging man

Hammer

–          มีจุดเปิด (open price) ที่ต่ำกว่าจุดปิด (close price)

–          มีหางหรือไส้ (lower shadow) ที่ยาวเป็น 2/3 ของแท่ง

–          เกิดในตลาดขาลง (Downtrend)

–          ในการยืนยันสัญญาณกลับตัวจาก hammer แท่งเทียนที่อยู่ถัดจากแท่ง hammer มีลักษณะเป็นแท่งสีขาวและมี close price ที่สูงกว่า close price ของแท่ง hammer

 

ตัวอย่างของ Hanging man

 

 

นี่เป็นตัวอย่างจริงจากกราฟค่าเงิน EUR/USD ครับ จากรูปจะเห็นว่า พอเกิด hanging man และแท่งเทียนยืนยันปุ๊ป กราฟก็ปรับตัวลงเป็นเทรนยาวทันทีแบบในรูปครับ

เรามาดูที่ลักษณะของแท่ง hanging man ก่อน แท่งนี้มี body ที่ถือว่าใหญ่ไปหน่อยแต่ด้วย lower shadow ที่ยาวกับ upper shadow ที่สั้นจึงทำให้พิจารณาได้ว่าเป็น

hanging man ตามกฎ ต่อมาดูที่ Close price ของแท่ง hanging man กับ open price ของแท่งยืนยันนะครับ

จะเห็นว่า open price ของแท่งยืนยันเปิดต่ำกว่า close price ของแท่ง hanging man ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยัน hanging man แท่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับ

 

hanging man ในรูปนี้ถึงแม้ว่า close price ของแท่ง hanging man จะสามารถปรับตัวขึ้นไปปิดได้เหมือนกว่า open price

แต่ก็ยังถือว่าเป็น hanging man อยู่ครับ แต่สำหรับแท่งนี้ควรจะรอ confirmation bar ซะก่อนเพราะจากแท่ง hanging man แสดงให้เห็นว่าตลาดขาขึ้นยังคงมีแรงเหลืออยู่ จึงควรระวังให้ดีครับ

ตัวอย่างของรูปแบบ Hammer

นี่เป็นตัวอย่างของ hammer ที่มีแท่งเทียนขาขึ้นตามมาช่วยยืนยันขาขึ้นได้เป็นอย่างดี ดูที่ลักษณะของแท่ง hammer ก่อนครับ

แท่งนี้มี upper shadow ที่ดูแล้วอาจจะยาวไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใชได้ครับ มี real body ที่เล็ก มี lower shadow ที่ยาวเกิดหลังจากมี downtrend

เป็นไปตามกฎของ hammer สังเกตที่ close price ของแท่งยืนยันนะครับว่าสามารถปิดสูงกว่า close price ของแท่ง hammer ได้ จึงเป็นการยืนยันอย่างดีว่าขาลงน่าจะหยุดขึ้นแล้ว

นี่เป็นตัวอย่างของ hammer ที่ไม่ได้ผลครับ hammer บางครั้งก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรนแน่นอน

มันเป็นเพียงสัญญาณที่บอกให้เราระวังว่ากราฟกำลังจะเข้าสู่ช่วงพักตัวแต่ไม่ได้บอกว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรนไปเป็นตลาดขาขึ้น

ดังนั้นเมื่อเกิด hammer ขึ้นแล้วควรรอจังหวะ 2 เพื่อยืนยันอีกทีครับ

Credit : thaiforexschool.com

You may also like

Leave a Comment