แนวรับแนวต้านประเภทที่ 2

by admin
0 comment

แนวรับแนวต้านประเภทที่ 2

แนวรับและแนวต้านที่เกิดจาก เส้นแนวโน้ม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Trend Line, Moving Average)

แนวรับและแนวต้านที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยน Moving Average และ เส้นแนวโน้ม Trend line
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่อง พื้นฐานที่สำคัญในการปูพื้นฐานความคิดให้แก่ผู้เทรดได้เป็นอย่างดี ถือเป็นเรื่องเบสิกที่ควรรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ อย่างที่เกริ่น แนวรับและแนวต้านที่เกิดจาก เส้นค่าเฉลี่ย หรือ เส้นแนวโน้ม นั้น ราคาจะถูกตัดสินให้แบ่งแยก แน่ชัดเลยเป็น 2 ส่วนก็คือ

  • ถ้ากราฟอยู่ใต้เส้นแนวโน้ม หรือ ใต้เส้นค่าเฉลี่ย จะถือว่ากราฟนั้น เป็นเทรน ขาลง

  • ถ้ากราฟอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม หรือ เหนือเส้นค่าเฉลี่ย จะถือว่ากราฟนั้น เป็นเทรน ขาขึ้น

ดังนั้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากใกล้ๆบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นจึงเป็นระดับราคาที่หลายคนให้ความสนใจอยากจะซื้อหุ้น ในทางกลับกันในช่วงแนวโน้มขาลงเมื่อราคาหุ้นมีการขยับตัวสูงขั้นเข้าใกล้บริเวณเส้นแนวโน้มขาลง ก็จะมีคนให้ความสนใจอยากขายหุ้นตัวนั้นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยมีสมมุติฐานว่าทิศทางของแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางจนกว่าจะมีสัญญาณบางอย่างทางเทคนิคที่ชัดเจนบอกว่าแนวโน้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

\

เหล่าเทรดเดอร์ที่ศึกษาเทคนิคคอลจึงพิจารณา หาจังหวะซื้อหุ้นเมื่อระดับราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้น จึงเป็นที่มาของเส้นแนวโน้มขาขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับ และหาจังหวะขายหุ้นเมื่อราคาดับราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาลง จึงเป็นที่มาของเส้นแนวโน้มขาลงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment