Inverted Hammer 

by admin
0 comment

Inverted Hammer  รูปแบบเหมือน Hammer แต่กลับหัวหางกัน แล้วจะเกิดในตอนเทรนขาลง กล่าวคือเป็นแท่งเทียนที่มีตัวเทียนขนาดเล็ก โดยจะเป็นสีอะไรก็ได้เกิดที่ระดับราคาต่ำสุดของวัน และมีไส้เทียน     ข้างบนอย่างน้อย ก็ควรมีความยาวมากกว่าตัวเทียน (Real body) 2 เท่า

ความหมาย : บอกว่ากราฟจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น ทั้งนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้น ถ้ามีแท่งเทียนขาขึ้น Bullish เกิดขึ้นตามมา

เงื่อนไขการเป็น Inverted Hammer

  1. เทรนเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน
  2. ไส้เทียน ต้องมากกว่าตัว Body 2 เท่า
  3. จะเป็นแท่งขาขึ้นหรือลงก็ได้ แต่ถ้าแท่งขาขึ้นก็จะให้สัญญานที่ดีกว่า
  4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง

การเข้าออเดอร์จาก Inverted Hammer

การเข้าออเดอร์จาก Inverted Hammer นั้น “เราไม่ควรเข้าทันที” เพราะว่าแนวโน้มเดิมเป็นขาลง เราต้องแน่ใจว่า บริเวณที่เกิด Inverted Hammer นั้นเป็นแนวรับที่แข็งแรง เราจะ Stop Loss ไว้ที่ใต้ก้น Inverted Hammer เลย หรือ ห่างไปสัก 10-15 pips   และ เข้าออเดอร์ หลังจากที่มีแท่ง Bullish เกิดขึ้นอีกสักแท่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรน ส่วน Take Profit นั้นก็ หาตามแนวต้านครับ

 

You may also like

Leave a Comment