Bullish Engulfing

by admin
0 comment

Bullish Engulfing  เป็นรูปแบบที่มีแท่งเทียนแท่งที่สอง(แท่งสีเขียวขวามือ) มีขนาด body (ตัวแท่ง) ยาวกว่า body ตัวแรก (แท่งสีแดง) ตามความหมายของ engulfing คือการกลืนกิน หรือห้อมล้อมครอบงำ ในการพิจารณานั้นจะไม่เกี่ยวกับไส้เทียน (Shadow) ลักษณะของ Engulfing ที่ดีสุดคือ แท่งตัวแรก(สีแดง)ควรจะเล็กสั้นๆ ส่วนแท่งที่สอง(สีเขียน) ควรจะยาวๆ และเพื่อความมั่นใจอาจจะรอยืนยันแท่งที่สอง-สาม (สีเขียว) ในแท่งถัดไป โดยแท่งต้องยาวขึ้น และมีแรงซื้อหนาแน่นเพิ่มขึ้น

ความหมายก็คือ บอกแรงซื้อหุ้นหรือค่าเงินเพิ่มมากขึ้น ขาขึ้นกำลังมีอิทธิพล สามารถเอาชนะขาลงได้

 

 

เงื่อนไขการเป็น Bullish Engulfing 

  1. เทรนเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน
  2. เนื้อเทียนแท่งขาขึ้นจะต้องกลืนกินแท่งก่อนหน้า
  3. ควรเกิดในแนวรับที่แข็งแรง
  4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง

การเข้าออเดอร์จาก Bullish Engulfing 

การเข้าออเดอร์จาก Bullish Engulfing   นั้น “เราไม่ควรเข้าทันที” เพราะว่าแนวโน้มเดิมเป็นขาลง เราต้องแน่ใจว่า บริเวณที่เกิด Bullish Engulfing   นั้นเป็นแนวรับที่แข็งแรง เราจะ Stop Loss ไว้ที่ใต้ก้น Bullish Engulfing   เลย หรือ ห่างไปสัก 10-15 pips   และ เข้าออเดอร์ หลังจากที่มีแท่ง Bullish เกิดขึ้นอีกสักแท่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรน ส่วน Take Profit นั้นก็ หาตามแนวต้านครับ

 

You may also like

Leave a Comment