Bearish Engulfing

by admin
0 comment

Bearish engulfing กรณีตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing  คือเกิดแท่งเทียนสีแดงขึ้น โดยมีลักษณะครอบงำกลืนกินแท่งเดิมที่เป็นสีเขียว ส่วนรูปแบบของ Bearish engulfing ที่ดีที่สุดก็เช่นกันคือ แท่งเดิม(สีเขียว)ควรจะสั้นๆ เพื่อความแม่นยำขึ้นควรรอดูความหนาแน่นในการขายของแท่งเทียนในอีกสอง- สามแท่งถัดไป

ความหมายก็คือ บอกเริ่มมีแรงขายเข้ามาในจำมาก ตอนนี้ขาลงสามรถชนะขาขึ้นได้แล้ว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing 

  1. เทรนเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน
  2. เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องกลืนกินแท่งก่อนหน้า
  3. ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง
  4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing 

 

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing  นั้น “เราไม่ควรเข้าทันที” เพราะว่าแนวโน้มเดิมเป็นขาขึ้น เราต้องแน่ใจว่า บริเวณที่เกิด Bearish Engulfing  นั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง เราจะ Stop Loss ไว้ที่บน Bearish Engulfing    เลยหรือ ห่างไปสัก 10-15 pips   และ เข้าออเดอร์ หลังจากที่มีแท่ง Bearish  เกิดขึ้นอีกสักแท่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรน ส่วน Take Profit นั้นก็ หาตามแนวรับครับ

 

You may also like

Leave a Comment