Morning Star Pattern

by admin
0 comment

 

Morning Star Pattern ลักษณะ: ตรงข้ามกับ Evening Star โดยที่เกิดตอนตลาดขาลง กล่าวคือประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ตามมาด้วย แท่งเทียนสีเขียวเป็นช่องว่าง และตามมาด้วยแท่งเทียนสีเขียวเป็นช่องว่างและมีราคาปิดอยู่ ภายในขอบเขตของตัวเทียนแท่งแรก

ความหมาย: บอกว่าตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขึ้น

 

เงื่อนไขการเป็น Morning Star Pattern

เงื่อนไขการเป็น Morning star pattern

  1. แท่งเทียนประกอบด้วย 3 แท่ง โดยที่แท่งแรก เป็นแท่งขาลง แท่งที่ 2 เป็นขาลงหรือขึ้นก็ได้โดยจะมีลักษณะคล้าย Hammer และแท่งที่ 3 จะต้องเป็นแท่งขาขึ้นโดยมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของแท่งแรก หรือยิ่งเกิน50% ยิ่งดี
  2. ควรเกิดในแนวรับที่แข็งแรง
  3. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง

 

การเข้าออเดอร์จาก Morning star pattern

 

จากรูปภาพเป็น Morning star pattern ที่เป็นลักษณะ Engulfing ทั้ง 3 แท่งก่อนหน้า  รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อย โดยการเข้าออเดอร์จาก Morning star pattern   นั้น “เราไม่ควรเข้าทันที” เพราะว่าแนวโน้มเดิมเป็นขาลง เราต้องแน่ใจว่า บริเวณที่ Morning star pattern นั้นเป็นแนวรับที่แข็งแรง เราจะ Stop Loss ไว้ที่ใต้ก้น Morning star pattern แท่งกลาง หรือ เว้นระยะห่างไปสัก 10-15 pips   และ เข้าออเดอร์ จะเข้าหลังจากที่มีแท่ง Bearish กลับมาทดสอบแต่ก็ไม่เกิน แท่งกลางใน 3 แท่ง Morning star pattern เพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรน ส่วน Take Profit นั้นก็ หาตามแนวต้านครับ

 

 

 

You may also like

Leave a Comment