Evening Star

by admin
0 comment

 

Evening Star ลักษณะ: มีแท่งเทียนสีเขียว ที่ตามมาด้วยแท่งเทียนที่มีตัวเทียนขนาดเล็กโดยจะเป็นสีดำหรือขาวก็ได้ กระโดดสูงขึ้นห่างไปจนเป็นช่องว่าง และมีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้น ตามต่ำลงมาจนเป็นช่องว่างเหมือนกัน โดยราคาปิดของแท่งเทียนสีแดงแท่งที่ 3 นี้ จะอยู่ภายในขอบเขตตัวเทียนของแท่งเทียนสีเขียววันแรก

ความหมาย: บอกแนวโน้มหุ้นที่ขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นลง

 

เงื่อนไขการเป็น Evening Star Pattern

  1. แท่งเทียนประกอบด้วย 3 แท่ง โดยที่แท่งแรก เป็นแท่งขาขึ้น แท่งที่ 2 เป็นขาขึ้นหรือลงก็ได้โดยจะมีลักษณะคล้าย Hammer และแท่งที่ 3 จะต้องเป็นแท่งขาลงโดยมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของแท่งแรก หรือยิ่งเกิน50% ยิ่งดี
  2. ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง
  3. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาลง Confirm อีกครั้งหนึ่ง

การเข้าออเดอร์จาก Evening Star Pattern

จากรูปภาพ เป็น Evening Star Pattern ที่เป็นลักษณะ Engulfing แท่งก่อนหน้า  รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อย โดยการเข้าออเดอร์จาก Evening Star Pattern  นั้น “เราไม่ควรเข้าทันที” เพราะว่าแนวโน้มเดิมเป็นขาขึ้น เราต้องแน่ใจว่า บริเวณที่ Evening Star Pattern นั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแรง เราจะ Stop Loss ไว้ที่บนแท่งกลาง Evening Star Pattern  หรือ เว้นระยะห่างไปสัก 10-15 pips   และ เข้าออเดอร์ จะเข้าหลังจากที่มีแท่ง Bullish กลับมาทดสอบแต่ก็ไม่เกิน แท่งกลางใน 3 แท่ง Evening Star Pattern  เพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรน ส่วน Take Profit นั้นก็ หาตามแนวรับครับ

You may also like

Leave a Comment