Bull Flag

by admin
0 comment

 

ลักษณะพฤติกรรมของ Bull Flag

พฤติกรรมของรูปแบบกราฟ Bull Flag นั้นเกิดขึ้นในเทรนขาขึ้นเท่านั้น เป็นรูปแบบของกราฟที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจะพักตัวเพียงช่วงระยะเวลา 2/3 ของการขึ้นมาทั้งหมด กราฟลักษณะนี้ มักจะเกิดขึ้นเร็วภายใน 1-2 วัน จะถึงเป้าหมายด้วยระยะที่เท่ากัน  ตัวอย่างเช่น จากรูปภาพด้านบน ราคาสวิงแรงเริ่มวันจันทร์ วันอังคาร เกิดรูปแบบ Bull Flag แล้ววันพุธกราฟก็จะไปต่อให้ถึงเป้าหมาย โดยมีระยะเป้าหมายการวิ่งเท่ากับ วันจันทร์

วิธีเทรดกับรูปแบบกราฟ Bull Flag

องค์ประกอบของรูปแบบ Bear Wedge

  • กราฟเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อน
  • มีการเกิดจุดสูงสุดที่มีการลดระดับ ทำทีท่าเหมือนจะ เปลี่ยนเทรน แต่ถ้าใช้ Trendline วาดให้เป็น Channel ก็จะพบการเคลื่อนที่ลักษณะเป็น Flag หรือ AB=CD ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบ Hamonic Pattern ซึ่งจะได้ศึกษาในบทต่อๆไป
  • การเกิด Flag จะต้องไม่ต่ำกว่าระยะของ Low ที่ขึ้นมาหา High ไม่ใช่นั้น จะถือว่า ไม่ใช่ Flag

การเทรดกับรูปแบบ Flag นั้นถือว่าเป็น รูปแบบพื้นฐานที่ง่ายหากประยุกต์กับทฤษฏีอื่นๆ ที่ผู้เทรดต้องนำมารวมๆผสมกัน เช่น Trend line Channel หรือ Fibonacci  หากผู้ใช้มองภาพ ออกก็จะเข้าใจพฤติกรรม การพักตัวนี้ได้อย่างง่ายดาย

วิธีการเข้าออเดอร์

การเทรด Bull Flag นั้น หากเรามั่นใจแล้วว่าเป็น Bull Flag ก็จงคิดเสมอว่าจะเทรด Buy และรอให้แท่งเทียน Break กรอบ Channel หลังจากนั้นก็ทำการเข้าออเดอร์

วิธีการหาราคาเป้าหมาย

การหาราคาเป้าหมายจาก Bull Flag นั้นหาได้จาก ระยะการวิ่งจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุด หรือ Swing แรก ก่อนเกิด Flag จากนั้นให้นำระยะมาทาบ ณ บริเวณ ที่กราฟ Break Out

วิธีการตัดขาดทุน

ตัดขาดทุนเมื่อกราฟหลุดตำแหน่ง Low สุดท้ายที่เกิด Flag

ตัวอย่างกราฟ  การเข้า ออก Stop loss  Bull Flag

 

You may also like

Leave a Comment